INTERVJU

Från Tyskland till Sverige: Prof. Sebastian Scholz om sitt forskningssamarbete med RISE och LIGHTer

Hej Sebastian! Berätta lite om din bakgrund och ditt forskningsfokus

Jag är prof. Sebastian Scholz, ledare för Fraunhofer Kunststoffzentrum Oberlausitz & professor vid University of Applied Sciences Zittau/GörlitzI, och jag har kommit till Sverige för att arbeta på RISE.

Min bakgrund är inom komposittillverkning och lättviktsdesign, och jag har lett "Plastics Technology Center Oberlausitz" i Zittau i åtta år. Centrat är en del av "Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology" (Fraunhofer IWU). Fraunhofer, likt RISE, är en organisation för tillämpad forskning i nära samverkan med industrin.

Våra forskningsgrupper fokuserar på kompositproduktion och additiv tillverkning (AM), med FoU-ämnen som täcker exempelvis hartsinfusionsteknik, krockmotstånd i fordon, lätta energisystem (t.ex. ångturbinblad och svänghjulsackumulatorer), kombinationen av additiv tillverkning med kompositproduktion och naturfiberförstärkta material (biobaserad SMC/BMC).

Vad gör du i Sverige och vad hoppas du uppnå?

På RISE arbetar jag med AM-gruppen i Mölndal, främst med storskalig additiv tillverkning (IRBAM). Utöver detta har jag också kontakt med kompositforskningsgrupperna i Mölndal och Piteå.

RISE och Fraunhofer är två organisationer med liknande struktur och en gemensam vision; att stärka innovationsförmågan hos den europeiska industrin samtidigt som de möjliggör den gröna omställningen. Därför kan det vara fördelaktigt för båda instituten att samarbeta och ta sig an de nuvarande utmaningarna tillsammans. Det är viktigt att utbyta kunskap, idéer och att gå samman i tillämpad forskning i Europa, eftersom vi kan dra nytta av varandras expertis, erfarenheter och nätverk.

Ett av mina mål är därför att komma i kontakt med många kollegor från RISE och hitta intressanta intersektioner för forskning mellan RISE och Fraunhofer. Vi hoppas också kunna initiera förslag till gemensamma forskningsprojekt med fokus på EU:s finansieringsprogram.

Jag vill också lära mig mer om hur RISE är organiserat och vilka forskningsaktiviteter och utmaningar som finns, särskilt inom området AM och kompositer. Även om jag har gjort en del förändringar på min avdelning för att kunna åka iväg ett år behöver jag fortfarande lägga lite tid på "hemarbete", dvs att organisera vissa saker för min enhet i Tyskland.  

Hittills, vad är din upplevelse av att flytta till Sverige med familjen? 

RISE gav oss mycket stöd, särskilt Seyed Hosseini från AM Center, som banade väg för oss att komma hit. Vi hade också hjälp av en flyttfirma, som hjälpte oss med ansökningarna hos Skatteverket, banken och så vidare.

Vi har hittat en fin lägenhet och båda mina söner har börjat i den internationella skolan, där de gradvis lär sig att tala engelska och får nya vänner. När jag ser tillbaka var det ett större steg än jag trodde att flytta med hela familjen, men det känns bra nu. Jag är nöjd med det beslutet så här långt.

Hur kom du i kontakt med LIGHTer och vilken roll spelade LIGHTer i att du kom hit?

Jag träffade LIGHTer första gången under en affärsresa, som organiserades av LIGHTer i samarbete med den Tysk-Svenska Handelskammaren. Jag blev varmt välkomnad av LIGHTers verksamhetsledare Cecilia och Christian, som introducerade mig till nätverkets lättviktsarbete. De visade mig även runt på RISE och i Göteborg. Jag upptäckte då flera överlappande områden mellan Fraunhofer och RISE, särskilt inom additiv tillverkning, och vi började snabbt arbeta tillsammans på gemensamma projektansökningar.

Vilken roll har LIGHTer spelat i att du kom till Sverige?

Jag kom hit för att fortsätta och bredda det befintliga samarbetet mellan Seyed Hosseinis AM Center och Melina Silvas AM Group. Men om det inte vore för att LIGHTer arrangerade den tyska gruppens besök på RISE för 2,5 år sedan hade jag kanske inte varit här idag. Jag är även väldigt glad över att en del av kompositenhet på RISE och LIGHTer-teamet är baserade här i Mölndal.