Vi förnyar vårt medlemsprogram!

Under LIGHTers årsstämma i Stockholm den 21 november röstades de föreslagna ändringarna i LIGHTer Medlemsprogram igenom. 
Ändringarna innebär att LIGHTer Medlemsprogram går från att ha två olika typer av medlemskap (bas respektive aktiv), till en enda typ av medlemskap. På så vis väger alla medlemmars röst lika tungt vid LIGHTers årsstämma, och alla medlemmar tar del av samma förmåner. För att läsa mer om vad som gäller för det nya medlemsprogrammet, vänligen se det bifogade dokumentet.

Medlemsförmåner fr.o.m 1 januari 2019

  • Göra studiebesök hos medlemsorganisationer i samband med våra nätverksträffar
  • Kostnadsfri tillgång till webbaserade kurser samt rabatt på klassrumskurser
  • Föreslå, delta i och dra nytta av strategiska satsningar*
  • Ansöka om Medlemscheckar** för alla vinstdrivande medlemmar med färre än 250 anställda
  • Delta i strategidiskussioner om Lättviktsagendans innehåll
  • Delta och rösta på LIGHTer Medlemsprograms och SIP Lättvikts årsstämmor

*De strategiska satsningarna har ersatt det som tidigare hette Medlemsprojekt.
**Medlemscheckarna hette tidigare Prototyp- och processcheckar

De nya priserna för LIGHTer Medlemsprogram 2019 blir:

Antal anställda Avgift per kalenderår
1-50 5 000 kr
51-250 15 000 kr
251-500 25 000 kr
>500 120 000 kr