Strategiska satsningar

Kort om Medlemsprogram Lättvikts strategiska satsningar

Medlemsprogram Lättvikt har möjlighet att göra strategiska satsningar. Syftet är att skapa bättre konkurrenskraft hos medlemmarna. Exempel på satsningar är:

  • Webbkurser
  • Bevakning av utvalda konferenser 
  • Teknikutveckling
  • Trendspaning

Medlemmarna föreslår strategiska satsningar som styrelsen sedan tar ställning till. Nedan i bild 1 beskrivs hur processen för beslut om strategiska satsningar ser ut.

Flödesschema för Medlemsprogram Lättvikts strategiska satsningar

Viktiga datum 2024:

Ansökan inskickad senastBeslut styrelsemöteProjektet startar
tidigast
30 januari 20246 februari 202410 februari 2024
30 april 202415 maj 202420 maj 2024

Maxbelopp att söka är 350 000 SEK. Det finns inget absolut krav på inkind, men det välkomnas gärna. Däremot krävs det att minst två medlemsorganisationer, varav minst en vinstdrivande, står bakom projektet. 

Ansökningsblankett finns nedan.