Strategiska satsningar

Kort om Medlemsprogram Lättvikts strategiska satsningar

Medlemsprogram Lättvikt har möjlighet att göra strategiska satsningar. Syftet är att skapa bättre konkurrenskraft hos medlemmarna. Exempel på satsningar är:

  • Webbkurser
  • Bevakning av utvalda konferenser 
  • Teknikutveckling
  • Trendspaning

Medlemmarna föreslår strategiska satsningar som styrelsen sedan tar ställning till. Nedan i bild 1 beskrivs hur processen för beslut om strategiska satsningar ser ut.

Flödesschema för Medlemsprogram Lättvikts strategiska satsningar

Viktiga datum 2022:

Ansökan inskickad senast Beslut styrelsemöte Projektet startar
tidigast
20 januari 2023 6 februari 2023 10 februari 2023
22 april 2023 10 maj 2023 15 maj 2023
     

Maxbelopp att söka är 350 000 SEK. Det finns inget absolut krav på inkind, men det välkomnas gärna. Däremot krävs det att minst två medlemsorganisationer, varav minst en vinstdrivande, står bakom projektet. 

Ansökningsblankett finns nedan.