Lättvikt för ett hållbart samhälle

Läs mer om hur vi ser på lättvikt, varför lättvikt är viktigt för Sverige och vad vi fokuserar på framåt, samt utmaningar och krav som världen ställer.  Läs även mer om vårt hållbarhetsarbete, vilka branscher vi primärt vänder oss till och vilka organisationer som hitintills har varit med på resan. 

Vad är lättvikt och varför?

Lättvikt för oss För oss i LIGHTer betyder lättviktsteknologi (eller lättvikt) utveckling av material, konstruktioner och tillverkningsprocesser som tillsammans leder till lättare produkter. Viktminskning kan ske på många olika sätt. Vi ger några exempel nedan. Materialbyte från t.ex. metall till...

Lättviktsagendan

Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft - för en mer hållbar värld För att bidra till, och utveckla, innovation inom lättvikt behövs en strategi. Därför styrs verksamheten inom LIGHTer utifrån vår strategiska forsknings- och innovationsagenda som vi kallar Lättviktsagendan. Agendan utgår från...