Vad är lättvikt och varför?

Lättvikt för oss

För oss i LIGHTer betyder lättviktsteknologi (eller lättvikt) utveckling av material, konstruktioner och tillverkningsprocesser som tillsammans leder till lättare produkter. Viktminskning kan ske på många olika sätt. Vi ger några exempel nedan. 

  • Materialbyte från t.ex. metall till komposit (som är styvare och starkare per vikt) 
  • Multimaterialkonstruktioner som ger rätt material på rätt plats
  • Optimering som ger en bättre materialfördelning
  • Genom smart konstruktion kan färre komponenter användas
  • Multifunktionella material
  • Förbättra egenskaperna och processbarheten hos metaller. 

För att dessa förändringar ska hitta hela vägen till slutprodukt behöver vi t.ex. kunna simulera och tillverka på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. I Lättviktsagendan kan du läsa mer om hur vi ska jobba med lättvikt de kommande 20 åren.  

Värdet av lättvikt

Behovet av lättare produkter styrs av de stora globala utmaningarna. Jordens växande befolkning måste samsas om ändliga resurser och samtidigt enas om kraftfulla miljöåtgärder. Att utveckla lättare produkter med ett livscykelperspektiv är en självklar väg till minskat resursbehov och högra energieffektivitet. 

Inom transportmedelsbranschen närmar sig nu företagen deadline för flera utmanande globala miljökrav, vilket innebär att lättare produkter mycket snabbt blir ett måste för att vara kvar på marknaden. Kravet på lättvikt ökar ännu mer när vi pratar om framtidens drivlinor i till exempel elbilar.

Lägre vikt och energibesparingar

Nyttan av lägre vikt och energibesparingar är också uppenbar i en rad andra branscher, som exempelvis energisektorn med vindkraftverk och isolatorer, bygg- och infrastruktursektorn med prefabricerade byggelement och förstärkningsmaterial, verkstadsindustrin med handverktyg och robotar och sjukvården med proteser och andra hjälpmedel. På samma gång blir materialindustrins ansträngningar att utveckla specialmaterial som höghållfasta stål eller tunna kompositarmeringar en viktig förutsättning för att produkttillverkarna ska lyckas sänka vikten på sina slutprodukter.

Vår bedömning är att minst hälften av Sveriges exportär beroende av lättviktsutveckling, då branscher som transportmedel, elektronik, maskiner, järn och stål,  metall, skog och möbler redan utnyttjar lättvikt som konkurrensmedel eller har nischer med tillväxtpotential. På samma sätt kan vi titta på Sveriges största exportföretagoch slå fast att minst åtta av de tio största företagen konkurrerar på marknader som kräver lättare produkter. 

BNP beroende av industrispecialisering

Sveriges BNP är också beroende av en stark specialisering inom landets tillverkningsindustri. Hela 30 procent av landets BNP kan hänföras till svetsning och produkter som på något sätt är sammanfogade3 – ett metodområde som är direkt beroende av ny avancerad lättviktsteknik.

Värdet av lättvikt är stort även ur ett sysselsättningsperspektiv. Av de tjugo största industriarbetsgivarna har 40 procent lättvikt4 som ett av sina huvudfokus. Med andra ord är Sveriges satsningar inom lättviktsteknik helt avgörande för att svensk industri ska nå miljömålen, stärka sin konkurrenskraft och skapa jobb på hemmaplan.

Se vår film

1) SCB, varuområdenas andel av total export jan-mars 2016.
2) Nordic Netproducts AB, largescompanies.se, de största exportföretagen.
3) Svetskommissionen, Roadmap 2015.
4) Nordic Netproducts AB, largescompanies.se, de största arbetsgivarna i hemlandet.