Värdegrund

Vår värdegrund beskriver synen på relationerna mellan partners, finansiärer och medarbetare inom LIGHTer, men också med andra aktörer. Värdegrunden är kärnan i vår nyskapande struktur för forskning och innovation. Våra fyra värdeord är hållbarhet, samverkan, öppenhet och förnyelse.

Hållbarhet

Vårt arbete styrs mot mätbara och utmanande mål inom miljö, energieffektivitet och socialt hållbar utveckling. Alla projekt inom SIP LIGHTer får hjälp med att göra en utförlig hållbarhetsanalys, som i sin tur gör det möjligt att utveckla lättviktsteknik som säkrar hållbarhet på alla punkter.

Samverkan

Vi skapar synergier genom branschöverskridande samverkan för att nå världsklass. Vårt innovationsprogram är gränsöverskridande med projektledare från flera branscher och leverantörsnivåer. Akademi och institut är viktiga medspelare i vår strävan att sprida kompetens till fler delar av vårt samhälle. 

Öppenhet

LIGHTer vänder sig till näringsliv, akademi, institut, finansiärer, samhälle och andra aktörer som arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och globala miljömål med hjälp av lättivkt. Små- och medelstora företag är extra viktiga för oss, liksom att få yngre förmågor att växa både inom akademin och näringslivet. Vårt internationella samarbete ger ytterligare näring åt hela vårt nätverk. Vi stärks av en mångfald i kompetenser och erfarenheter. 

Förnyelse

Vi tänker nytt i alla led. Det gäller alltifrån hur vi skapar arbetsprocesser till hur vi kommunicerar. Det är centralt för oss att förnya oss för att nå nya målgrupper. Det är också centralt för oss att öppna oss för nya intressenters tankar och idéer.