Produktoptimering

Kurs i produktoptimering

Mål:

Målet med kursen är att skapa intresse och ge en introduktion till ämnet produktoptimering.

Kursen går som webbkurs för att du som kursdeltagare ska kunna ta del av de olika delarna i din egen takt, från din egen dator. Webbkursen är uppdelad i sju olika delar om ca 10-40 minuter vardera. Du kan förstås också se om särskilt intressanta delar.

Innehåll: 

Under kursens olika delar belyses olika aspekter av produktoptimering. Deltagaren får också ta del av flera
tydliga industriella exempel.

Kursen är på svenska men bildmaterialet är företrädesvis på engelska.

Introduktion: 

 

Del 1 - Introduction to CAE Driven Development: 

 

Del 2 - Hardware, software and people: 

 

Del 3 - Product Optimization: 

 

Del 4 - Example Design of a Steering Arm: 

 

Del 5 - Design Optimization: 

 

Del 6 - Topology Optimization of an Autonomous Bus: 

 

Del 7 - Design of Cast Components: