Sexårsutvärdering av SIP Lättvikt

Det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt har utvärderats efter 6 år utav Faugert & Co på uppdrag av Vinnova.

Torsdagen den 12 december presenterade Vinnova sexårsutvärderingen av de fem första strategiska innovationsprogrammen.

SIP Lättvikt fick en mycket positiv övergripande utvärdering:

"SIP Lättvikt är ett väl skött och väl fungerande program som har lyckats skapa en branschöverskridande lättviktsarena för Sverige. Utvärderingen visar att programmet har skapat förutsättningar för att nå samtliga sina effektmål.

Programmet bör därför få ökad finansiering under nästa etapp för att kunna fortsätta med den långsiktiga utvecklingen av lättviktsområdet.”

Klicka på nedanstående länk för att läsa hela utvärderingen.