Utlysning: Standardisering för att nå ut på nya marknader

Det här erbjudandet handlar om hur standardisering i olika branscher kan stärka innovationsförmågan. Projekten ska beskriva förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft. Ansökningar som berör områden med ny marknadspotential för standardisering kommer att prioriteras.

Sök upp till 1 miljon kronor, sista ansökningsdag 2 februari.