SIP LIGHTer Verksamhetsberättelse

Beställ tryckta verksamhetsberättelser!

Vi presenterar nu verksamhetsberättelsen i tryckt form. Alla som är intresserade av att visa sin egen organisation och sitt nätverk vad vi gör inom SIP LIGHTer är välkomna att beställa önskat antal tryckta exemplar av ”Vi lyfter Sveriges lättviktsteknologi”.

Skriv ett mail till info@lighter.nu och berätta för oss hur många exemplar du vill ha. Ange ditt namn, organisation, antal och till vilken adress du vill ha dem.

I verksamhetsberättelsen summerar vi tillsammans de sex första intensiva åren med SIP LIGHTer. Den ger en bild av hur SIP LIGHTer har utvecklats sedan starten 2013 och samtidigt hur vi tar sikte framåt.

Vi gör det genom att lyfta fram en rad goda exempel och möta några av alla de människor som på olika sätt driver lättviktsteknologin framåt utifrån våra sju innovationsmekanismer i vår gemensamma Lättviktsagenda.