SIP LIGHTer verksamhetsberättelse

Beställ ett tryckt exemplar av vår verksamhetsberättelse!

Du kan nu få vår verksamhetsberättelse i tryckt form. Om du är intresserad av att visa din organisation vad vi gör inom SIP LIGHTer, är du välkommen att beställa önskat antal exemplar av vår verksamhetsberättelse "Vi lyfter Sveriges lättviktsteknologi".

Skicka ett mejl till info@lighter.nu och berättahur många exemplar du vill ha. Ange namn, organisation, önskat antal exemplar samt postadress.

I verksamhetsberättelsen sammanfattar vi de första sex intensiva åren med SIP LIGHTer. Den ger en bild över hur SIP LIGHTer har utvecklats sedan starten 2013. 

Vi gör det genom att lyfta några goda exempel och prata med några av de människor som varit med och drivit lättviktsteknologin framåt baserat på våra sju innovationsmekanismer från vår gemensamma Lättviktsagenda.