Nu startas nätverket LIGHTer nod Småland upp

Nätverket LIGHTer nod Småland (LnS) baseras på medlemmarnas engagemang och vilja att utveckla sin förmåga att möta kundkrav kring lätta och klimatsmarta produkter.
Initiativtagare till LIGHTer nod Småland är RISE (Research Institutes of Sweden) och Jönköping University.

LnS-nätverkets övergripande syfte är att driva hållbar industriell omställning och utveckling genom:
•    Kunskapsspridning kring framtida marknadskrav och kundbehov kopplade till lättvikt
•    Omvärlds- och nyhetsbevakning med fokus på lättvikt och ökad hållbarhet
•    Ökad tillgång till test- och demonstrationsanläggningar samt deltagande i utvecklingsprojekt


Genom LnS får ditt företag professionellt stöd och kollegialt utbyte kring:
•    Lättviktsutveckling (t ex via materialsubstitution, multimateriallösningar, m.m.)
•    Kund- och marknadsorienterad produkt- och affärsutveckling
•    Marknadsintroduktion och internationalisering

Är du intresserad av att vara en del av nätverket? Läs mer om hur du medverkar i avsiktsförklaringen.