Nu startar InfraLIGHTer Awards – vår innovationstävling för lättare gång- och cykelbroar

Lättare är viktigt – därför att materialpriserna stiger och vi ser en omvärld i förändring, med ökande svårigheter att få fram byggmaterial och drivmedel. Dagens broar orsakar dessutom stora klimatutsläpp. Tävlingen riktar sig till svenska företag eller organisationer som har en innovativ idé kring en gång- och cykelbro, med fokus på lättvikt. Tävlingen är ett samarrangemang med InfraSweden.