LIGHTER ACADEMY SÖKER INDUSTRIELLA GRÄNSGÅNGARE OCH POSTDOKTORER

Nu har du chansen att söka finansiering från LIGHTer Academy, ett nätverk inom LIGHTer som syftar till att samla industri- och akademiforskare inom lättviktsområdet. LIGHTer Academy söker nu utförare av projekt med industriella gränsgångare och akademiska postdoktorer.

Är det du?
- Projektet Industriella gränsgångare finansierar främst disputerade forskare i industri eller akademi/institut som vill arbeta med ett dedikerat projekt hos den andra parten.

- Akademiska postdoktorer samlar industri och akademi kring ny lättviktsforskning som utförs av en anställd, nyligen disputerad postdoktor hos akademin.

Hur mycket finansieras?
Upp till 3 miljoner kronor och projekten spänner över upp till 2 år.