Lättviktsteknologi hjälper IKEA att nå sina klimatmål

Ett av våra huvuduppdrag inom LIGHTer är att stärka konkurrenskraften inom svensk industri med hjälp av lättviktsteknologi. Ett av Sveriges största företag, IKEA, arbetar brett med tillämpningen av olika lättviktsteknologier. Nyfikna på vilken roll lättviktsinnovationer spelar i IKEA:s värdekedja, intervjuade vi Åsa Lidén, Innovations- och materialansvarig på IKEA. 

Inom vilka områden är lättvikt av störst betydelse för IKEA? 
-    Lättvikt är först och främst ett kundbehov för oss. Alla känner vi igen obehaget att bära hem tunga paket, eller hur jobbigt det kan vara när man skall flytta möbler för att komma åt att dammsuga. Vi har dock ibland testat att gå lite för långt i lättviktssträvan, vilket vi gjorde på 80-talet när vi tog fram en uppblåsbar soffa, den var faktiskt lite för lätt!


Vilka nya produkter har IKEA kunnat utveckla med hjälp av lättviktsteknologi? 
-    Vi använder lättviktskonstruktioner i många av våra produkter, lättvikt för oss kan vara i träbaserade material, kompositmaterial samt metall. Vårt nya förvaringssystem PLATSA är ett exempel på en träbaserad lättviktslösning. Vårt samarbete med Tom Dixon resulterade i en soffa DELAKTIG med en aluminiumkonstruktion. Ytterligare ett exempel som är kopplat till kompositmaterial är stolen ODGER som lanserades tidigare i år.

Hur kan lättviktsteknik hjälpa IKEA att nå era mål? 
-    IKEA har åtagit oss att följa FN:s klimatmål, samtidigt som vi har en tillväxtsagenda, för att åstadkomma detta måste vi arbeta smartare med innovativa konstruktioner, samt nya material som innebär lägre materialanvändande till ett högre kundvärde. Vi gör detta samtidigt som vi fortsätter att sänka priserna för att nå en bredare kundbas.

För oss som arbetar inom LIGHTer är det viktigt att lära oss mer om hur lättviktslösningar förenklar livet för slutanvändare, samtidigt som det bidrar till lägre utsläpp och ökad konkurrenskraft för ett stort företag som IKEA. Förutom de befintliga arbetssätten, vill vi också vara lyhörda för hur vi och våra regionala noder kan arbeta för att främja utvecklingen av nya arbetssätt och samarbeten i framtiden. I IKEA:s fall är det LIGHTers regionala nod i Småland som är vår regionala nod för lättviktsinnovation. 

Vad skulle ni på IKEA vilja se mer av inom LIGHTer Nod Småland och LIGHTer nationellt i framtiden? 

-    Kompetensförflyttning mellan företag, institut och slutanvändare
-    Nod för att kunna ha en pilotanläggning, verifieringstesta konceptutveckling
-    IKEA kan vara en möjlig partner för att testa ny teknik i en slutprodukt i en större eller mindre skala.
-    IKEA kan erbjuda att vara bollplank i tidig teknik- och materialutveckling

Det är helt avgörande för både svensk industri och för miljön att våra stora företag är med och drar utvecklingen framåt – och att vi arbetar regionalt. Nationellt ser vi fram emot LIGHTer Nod Smålands fortsatta arbete i vårt svenska lättviktslandskap, och hur vi kan samarbeta med varandra för framtida lättviktslösningar som är smarta för både människa och natur.  

Fakta

-    Lättvikt är väldigt viktigt för IKEA. Vi arbetar med en modell som vi kallar Democratic Design (DD) där vi utvärderar alla produkter och koncept enligt en pentagon av Form – Är produkten snygg, vill jag ha den i mitt hem, Function – funkar den som jag förväntar, löser den mitt behov, Kvalitet – Fungerar produkten från början och över tid, är produkten utan kvalitetsproblem, Sustainability – Vilken miljöpåverkan har materialet, tekniken, transporten och användandet, samt Lågt pris – är produkten tillgänglig för de många människorna.

-    Lättvikt påverkar framförallt två aspekter av DD: Sustainability genom att vi använder mindre material och smartare konstruktioner, samt att vi får smartare transporter, där vi kan utnyttja våra transporter bättre, och köra färre mil. Lägre pris genom att vi köper färre ton och därmed sparar material och kostnader genom hela värdekedjan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lidén