Intervju med Karl Fahlström på Swerim

Den 1 oktober 2018 gick delar av Swerea KIMAB och Swerea MEFOS ihop och bildade forskningsinstitutet Swerim. Vi ville höra lite mer om det nya institutet, och  intervjuade Karl Fahlström, forsknings- och utvecklingschef på Produktionsteknik, Swerim.

Vad är Swerim? 
Swerim är ett industriägt forskningsinstitut som arbetar i hela värdekedjan för metalliska material. Vi har fyra större verksamhetsområden: gruv-, metallurgi-, material-, och produktionsteknikforskning. Vi jobbar i både korta och långa statligt finansierade forskningsprojekt, samt har en stor andel finansiering i direkta uppdrag från industrin. Inte alltför sällan så är projekten helt sekretessbelagda.  

På vilka sätt arbetar Swerim med lättvikt? 
Swerim arbetar främst med lättvikt inom området för produktionsteknik. Vi utvecklar, anpassar och optimerar komponenter och tillverkningsprocesser för lättvikt. Som exempel, ett stort fokusområde för oss är sammanfogning av material. I lättviktskonstruktioner så gäller det att maximera nyttan av de material som används, antingen genom att välja ett material med hög prestanda (ex. höghållfasta stål), alternativt genom att blanda material i sin konstruktion (multimaterialkonstruktion). Oavsett lösning så ställer det höga krav på att sammanfogningen mellan materialen är fullgod, då fogen oftast är den svagaste länken i konstruktionen. Utöver fogning jobbar vi även med lättvikt inom skärande bearbetning, värmebehandling, simulering samt mekaniska egenskaper i kombination med god materialförståelse.

Vad kan Swerim erbjuda LIGHTers nätverk? 
Swerim har mycket god materialkompetens, och i kombination med god tillverkningsprocessförståelse så blir erbjudandet unikt för att ta fram anpassade tillverkningslösningar för lättvikt. Vi har laboratorier med en mängd utrustningar och flertalet kompletta testbäddar. Vår senaste testbädd är ”Testbed Joining” där vi har möjlighet till lasersvetsning, punktsvetsning, mekanisk fogning, limning, MAG, laser-hybrid, samt TIG. Hit kan man komma och prova ut vilken process som passar sin egen konstruktion bäst. Våra testbäddar står såklart öppna för både större företag, men även små och medelstora företag. 

Varför är ett LIGHTermedlemskap värdefullt för Swerim? 
Vårt syfte är att generera industrinytta och samhällsnytta. Vi behöver synas och tillgängliggöras för industrin så att de vet att vi är en resurs som går att nyttja. Inom LIGHTers nätverk så träffar vi både befintliga kunder men även potentiella nya kunder. Vi behöver omvärldsbevaka både inom Sverige, och internationellt, och ser även att vi har som uppgift att sprida kompetens. LIGHTer är för oss en bra plattform för att bidra till svensk lättviktsforskning.