Den sjunde utlysningen av Eureka SMART har öppnat

Utlysningen riktar sig till den som vill driva ett internationellt projekt inom avancerad tillverkning. Projektansökan kan göras inom följande områden:

  • Avancerade tillverkningsprocesser
  • Intelligenta och anpassningsbara tillverkningssystem
  • Samarbete mellan människa och maskin
  • Hållbar tillverkning
  • Digitala, virtuella och effektiva företag
  • Kundfokuserad tillverkning

Den 23 november är det Proposer's Day i San Sebastian, ett bra tillfälle att hitta projektpartners.
Skicka in din projektbeskrivning senast den 22 januari 2024.