Dags att nominera styrelseledamöter!

Nu har du chansen att nominera nya ledamöter till LIGHTers styrelse!

Den 20 april håller vi två digitala årsstämmor: en för SIP LIGHTer, och en för Medlemsprogram Lättvikt. Valberedningen håller just nu på att nominera en ny styrelse som ska väljas på årsstämman. Välkommen att föreslå kandidater genom att kontakta ordförande i valberedningen: Ingrid Bergqvist, ingrid.bergqvist@ri.se 

Föreslå dina kandidater senast den 1 mars.

Om du vill skicka in en motion till årsstämmorna är du välkommen att göra det till Cecilia Ramberg, cecilia.ramberg@ri.se

Foto: Jason Goodman, Unsplash