Namnhistorik

Varumärket LIGHTer föddes för snart tio år sedan ur ett begynnande lättviktssamarbete mellan industriföretag, akademi och institut. Idag står LIGHTer för ett betydligt större, gränsöverskridande samarbete kring lättvikt i Sverige – och med en internationell expansion. 

Verksamheten består av två delar, ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och ett medlemsprogram finansierat av medlemmarna.  

För att bli ännu tydligare i vår kommunikation och särskilja vad som händer i det strategiska innovationsprogrammet respektive i vårt medlemsprogram gör vi en namnjustering.

Anledningen är att våra finansiärer önskar en tydligare namnskillnad mellan verksamheterna.  
Från och med den 1 juni 2020 heter vårt strategiska innovationsprogram SIP LIGHTer och vårt medlemsprogram Medlemsprogram Lättvikt. 

Verksamhetsledningen är gemensam för SIP LIGHTer och Medlemsprogram Lättvikt. Precis som tidigare är forskningsinstitutet RISE värd för båda satsningarna.

Efter att SIP LIGHTer är avslutat kommer varumärket LIGHTer att följa med det branschöverskridande nätverket som vi byggt upp.

Nya adresser:  www.lighter.nu   I   info@lighter.nu