Filmer

Här kan du se våra olika typer av filmer från LIGHTers olika kanaler för spridning av rörlig media. 

 

Styrelseledamot Pernilla Walkenström

 

LIGHTers nya och avgående vice verksamhetsledare

 

Verksamhetsledare Cecilia Ramberg berättar om den stora utlysningen 2020

 

Bengt Nilsson, Lamera - Styrelseordförande i LIGHTer

 

 

Den tredje versionen av Lättviktsagendan presenterades på LIGHTers årsstämma i november 2019.

 

Impressions from LIGHTer International Conference 2019.

 

Boel Wadman på RISE IVF talar om industrinyttan med LIGHTest

 

Martin Rosander, Senior beräkningsingenjör på SeaTwirl, pratar om företagets ambitioner.

 

X-Shell är projektet som byggt förtroende för ny lättviktsteknologi.
 

DOPP - Digital pilot för optimering av produktegenskaper.
 

Vi fångade Magnus Burman, KTH, på vårens resultatworkshop. 
 

Malin Åkermo, professor på KTH, om LIGHTer Academy.
 

Hållbarhetsstöd i LIGHTer.
 

En nationell branschöverskridande lättviktsarena som skapar konkurrenskraft åt svensk industri.