LIGHTer Academy

Industriella gränsgångare

Sista ansökningsdag: 11 april 2023

closed

LIGHTer i samarbete med LIGHTer Academy önskar nu få in sökande som vill bli industriella-postdocs, eller gränsgångar som de också kallas. Det är en ganska unik möjighet för att delfinansiera disputerade forskare i industrin som under en period vill arbeta i ett väldefinierat projekt tillsammans med, och i, akademi/institut. Men det möjliggör också rörelse åt andra hållet, för att akademiska/institutsforskare ska kunna arbeta med implementering av tidiga forskningsresultat i industrin. 
Projekten hålls ihop av LIGHTer Academy, men möjligheten att söka medlen kommer gå ut bredare inom LIGHTer. 

Läs mer i utlysningstexten nedan.

Kontakt

Malin Åkermo, akermo@kth.se