2023

LIGHTer Småföretag

Utlysningen öppnar: augusti 2023 
Sista ansökningsdag: 19 september 2023 kl. 14:00

closed
SIP LIGHTer

En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri.

Småföretagsprojekt
Den här projektformen utformas efter småföretagens behov, och kan till exempel vara demonstrations- eller valideringsprojekt i samarbete med relevanta parter. Småföretagsprojekt kan sökas upp till 500 000 SEK.

Deeptech-projekt
Deeptech-projekt erbjuds till forskningsintensiva start-ups/småföretag som vill ta nästa steg i sin lösningsutveckling för att kommersialisera nya teknologier. Upp till 750 000 SEK kan sökas inom den projektformen. 

Budget
Vinnovas totala budget är ca 6 MSEK.
Kontaktperson: Carolina Pettersson, 010-228 47 37

Utlysningen öppnar: augusti 2023 
Sista ansökningsdag: 19 september 2023 kl. 14:00
Beslut: senast 6 november 2023
Projektstart: senast 13 november 2023

Obs! Ansökan görs via Vinnovas hemsida.