LIGHTer Småföretag

closed
SIP LIGHTer

En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri.

Småföretagsprojekt
Den här projektformen utformas efter småföretagens behov, och kan till exempel vara demonstrations- eller valideringsprojekt i samarbete med relevanta parter. Småföretagsprojekt kan sökas i två nivåer: upp till 125 000 SEK och upp till 325 000 SEK.

Test- och demoprojekt
Test- och demoprojekt är projekt där arbete utförs i en så kallad testbädd. Test- och demoprojekt kan sökas upp till 325 000 SEK.

Deeptech-projekt
Deeptech-projekt erbjuds till forskningsintensiva start-ups/småföretag som vill ta nästa steg i sin lösningsutveckling för att kommersialisera nya teknologier. Upp till 500 000 SEK kan sökas inom den projektformen. 

Budget
Vinnovas totala budget är 8 MSEK.

  • Småföretagsprojekt: 1,4 MSEK
  • Test- och demoprojekt: 1,6 MSEK
  • Deeptech-projekt: 5 MSEK

Kontaktperson: Carolina Pettersson, 010-228 47 37

Sista ansökningsdag: 21 september 2022 kl 14:00
Beslut: senast 28 oktober 2022
Projektstart: senast 2 november 2022

Obs! Ansökan görs via Vinnovas hemsida.