Projektidé

Idén med projektet är att ta fram en effektiv utvecklingsprocess för gjutna komponenter, där processimulering integreras i den tidiga utvecklingsfasen av komponenter. I projektet kommer fokus ligga på att integrera gjutsimulering i tidiga faser av det ordinarie optimeringsarbetet där designkoncept skapas med hjälp av topologioptimering. Metoden kommer att utvecklas tillsammans med fordons- och flygindustrin, men resultaten förväntas vara generiska och applicerbara även i andra branscher.

Projektets bidrag till programmålen

Projektet bidrar till en effektivare utveckling av optimerade gjutna komponenter. Genom tätare samarbete inom värdekedjan, där processrandvillkor integreras i optimeringsarbetet, kan ledtiderna sänkas samtidigt som vikten på strukturoptimerade gjutna komponenter kan minskas.

Genomförande

Projektet tar sin utgångspunkt i konkreta industriella behov genom att skapa en generisk metodik vilken integrerar tillverkningssimulering i företagens komponentoptimeringsarbete. Volvo Cars och GKN Aerospace är behovsägare i projektet. Swerea SWECAST och Tekniska högskolan i Jönköping är forskningsutförare. Gjuterier och programvaruleverantörer kopplar relevanta processrandvillkor till önskade komponentgeometrier. Arbetet kommer att bedrivas genom utveckling av optimerade demonstratorer från fordons- och flygindustrin.

Projektpartners
Projektledare Harald Hasselblad, Volvo Cars

Deltagande företag

AB Holsbyverken
Altair Engineering AB
Fundo Components AB
GKN Aerospace Sweden AB
NOVACAST Systems AB
Swerea SWECAST
Tekniska Högskolan i Jönköping
Volvo Personvagnar AB

Projektet delfinansieras av Vinnova

05 Dec - 2016

Projektstart

13 Dec - 2017

Delrapport

03 Dec - 2018

Projektslut

Related content