Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland

Små och medelstora företag kan nu söka upp till tre miljoner kronor för FoU-projekt i samarbete med tyska aktörer. Projekten ska kunna generera hållbara lösningar som har marknadspotential och möter samhällsutmaningar. Den 6 november anordnas en informationsdag om utlysningen, och sista ansökningsdag är 13 mars 2019.