Vad Vinnova tycker

Vinnova uttalar sig om satsningarna på de strategiska innovationsprogrammen

"Strategiska innovationsområden är ett av Vinnovas viktigaste satsningar för framtiden. Med SIP vill vi tillsammans med Energimyndigheten bidra till att stärka kraftsamling mellan näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor och stärka de visionära individer och organisationer som bidrar till att förnyelse sker.

De program som valts ut är områden vi vill investera i för framtiden Det beror inte enbart på att området är viktigt för Sverige, utan även på att vi tror på er förmåga att skapa förnyelse, engagemang och samverkan mot gemensamma mål.

Vår ambition är att stötta er och skapa förutsättningar för er att göra skillnad. Vår förväntan är att ni med nyfikenhet, vision och kraft inspirerar till nya gränsöverskridande samarbeten för att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar."