Det här erbjudandet handlar om hur standardisering i olika branscher kan stärka innovationsförmågan. Projekten ska beskriva förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft. Ansökningar som berör områden med ny marknadspotential för standardisering kommer att prioriteras.


VAD KAN NI SÖKA FÖR?
Genomförbarhetsstudier kring standardiseringar som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft.

VEM KAN SÖKA?
Sökande från samtliga sektorer, t.ex. företag, forskningsinstitut, branschorganisation, universitet, eller högskolor. Vi prioriterar konstellationer med fler parter. Se mer utförliga instruktioner i utlysningstexten. 

HUR MYCKET KAN NI SÖKA?
Projekt kan beviljas bidrag med upp till 1 miljon kronor för en projekttid på maximalt 8 månader. Stödnivåer per part styrs av reglerna om statligt stöd. 
 

Relaterat innehåll