Medlemsprogram Lättvikt

Medlemscheckar

Finansiär: Medlemsprogram Lättvikt

Sista ansökningsdag: 13 september 2022

öppen
Medlem

Kort om Medlemsprogram Lättvikts Medlemscheckar

Syftet med Medlemscheckarna är att styra kortare utvecklingsinsatser till SMF utan omfattande administration. Medlemscheckarna kan hjälpa företag att ta första steget in i utvecklingsprojekt baserade på lättviktsteknologi. Målet på sikt är att skapa ökad export och tillväxt hos SMF med lättvikt som konkurrensmedel.

Medlemsprogram Lättvikts Medlemscheckar stödjer SMF att utveckla, testa och demonstrera tekniker, material och processer inom lättvikt. Exempel på aktiviteter som kan finansieras är experiment, simulering och verifiering, provning, prototypframtagning, materialprovning, materialundersökning etc.

Alla medlemmar i Medlemsprogram Lättvikts Medlemsprogram som har färre än 250 anställda och är en vinstutdelande verksamhet kan ansöka om Medlemsprogram Lättvikts Medlemscheckar.