En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri.

Budget: Vinnovas budget på sammanlagt 1,3 MSEK kan sökas för projekt i två olika nivåer: upp till 125 000 kr och upp till 325 000 kr. 

Kontaktperson: Carolina Pettersson010-228 47 37

Sista ansökningsdag:    16:e april 2021
Beslutsdatum:                28:e maj 2021 
Tidigaste startdatum:    1:a juni 2021

Notera att utlysningstexten kan uppdateras mellan ansökningsomgångarna så även om ni har sökt tidigare så läs igenom utlysningstexten igen och ladda ner den aktuella ansökningsblanketten.

Välj "spara som" vid nedladdningen av ansökningsblanketten, så blir den redigerbar. Projektansökningarna ska skickas till Carolina Pettersson.

Relaterat innehåll