En utlysning för att utveckla svenska små- och medelstora företag till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri.

Budget: Vinnovas budget på sammanlagt 1,5 MSEK kan sökas för projekt i två olika nivåer: upp till 125 000 kr och upp till 325 000 kr. 

Kontaktperson: Carolina Pettersson010-228 47 37

Sista ansökningsdag:    30:e april 2020 (Obs nytt datum)
Beslutsdatum:                10:e juni (Obs nytt datum)
Tidigaste startdatum:    1:a juli 2020

Välj "spara som" vid nedladdningen av ansökningsblanketten, så blir den redigerbar. Projektansökningarna ska skickas till Carolina Pettersson.

Relaterat innehåll