Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Syftet med utlysningen är att hållbart stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi.

Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor. Utlysningen är öppen för två typer av projekt vilka ska utgå från konkreta industriella behov: Genomförbarhetsstudier och Forsknings- och Innovationsprojekt (FoI-projekt).

Alla godkända projekt behöver göra en hållbarhetsanalys av projektet, samt delta vid en hållbarhetsworkshop i Mölndal, den 20 januari 2021. Ett möjligt verktyg för hållbarhetsanalysen finns nedan. Du kan få kostnadsfri rådgivning via telefon om hur verktyget kan användas. Vidare information finns i utlysningstexten på Vinnovas hemsida.

Vad man kan söka för

Projekt där man i samverkan vill utveckla nya lättviktslösningar i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens för att föra ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

I FoI-projekt ska parterna utveckla ny lättviktsteknologi som möter industriella behov. Målet är att resultaten introduceras i kommersiella industriella projekt inom fem år efter avslutat projekt. FoI-projektens längd är max 3 år.

I genomförbarhetsstudier ska parterna utvärdera och analysera förutsättningarna för att föra nya djärva idéer vidare till FoI-projekt som möter framtida industriella behov.  Genomförbarhetsstudier är maximalt 1 år långa.

Vem som kan söka

Företag, institut, universitet och högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

Hur mycket man kan söka för

Genomförbarhetsstudier kan söka 800 000 kr och kräver bara 200.000 kr i medfinansiering för er som vill göra ett tekniksprång och utsätta er lättviktsidé för lite mer vågade utmaningar. Forsknings- och Innovationsprojekt kan söka utan beloppsgräns med bidrag på högst 50 procent. Utlysningens totala budget är cirka 20 miljoner kronor.

Kontaktperson

Cecilia Ramberg, cecilia.ramberg@ri.se  010-228 47 05

Relaterat innehåll