Resultatworkshop

För oss är det viktigt att resultaten från våra projektparters goda arbete blir synligt för omvärlden. Ett bra sätt att presentera projektresultat har varit att hålla en resultatworkshop där publiken får möjlighet att ta del av, och diskutera projektens resultat. Här kan man också nätverka och få inspiration till framtida projekt. Nedan ser du de projekt som tidigare deltagit i resultatworkshopen. 

Page

Resultatworkshop 2018

Här ser du vilka projekt som redovisades på resultatworkshoppen 2018.
Page

Resultatworkshop 2017

Här ser du vilka projekt som presenterades vid resultatworkshoppen 2017.