Utlysning 2020

RE:Source + LIGHTer

Bidra till cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial - genomförbarhetsstudier*

Finansiär: Energimyndigheten.

 

stängd
SIP LIGHTer

Bidra till cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial - genomförbarhetsstudier*

Utlysningen är ett samarbete mellan de strategiska innovationsprogrammen RE:Source och Lättvikt. Den syftar till att stödja genomförbarhetsstudier* av innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till cirkularitet för lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner. Utlysningsbudgeten är på 5 Mkr. Energimyndigheten ansvarar för utlysningen.

Vad man kan söka för
Sök stöd för genomförbarhetsstudier* som syftar till att utreda genomförbarheten för lösningar som kan bidra till cirkularitet för lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner.

Vem som kan söka
Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut eller övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Webinarier
Vi kommer att anordna två webinarier där du ges möjlighet att ställa frågor om utlysningen och hur man söker stödet. Om du är intresserad av att delta: klicka på nedanstående anmälningslänk alt. skicka mail till Johan Felix (se info nedan).

Webinarium 1:  5 maj kl. 14.00-15.00.  Anmälan
Webinarium 2:  2 juni kl. 10.00-11.00.
Mer information på RE:Source hemsida

Kontaktperson
Johan Felix, Innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik
Telefon: 0733-94 09 43
E-post: johan.felix@resource-sip.se

*) Enligt Energimyndighetens nomenklatur  (skulle inom SIP LIGHTer ha kallats förstudier)

Relaterat innehåll