THINC

Utveckling av lätta tunnväggiga gjutna högpresterande komponenter

Projektets idé

Projektet avser att möjliggöra viktreduktion av komplexa gjutna motorkomponeter. Angreppssättet kommer att inkludera både processtekniska förbättringar, förändringar i formgeometri och fyllnadsstrategi. Den primära drivkraften för projektet kommer från flygindustrins mål för minskad miljöbelastning. Resultatmålen för projektet innebär en 25 procent minskning av väggtjockleken för valda sektioner och en viktminskning för sin tillämpning med 25 procent. Utvecklingen kommer att stödjas genom att virtuella metoder utvecklas och verifieras under projektets gång.

Projektets effektmål är en global CO2-reduktion, ökad konkurrenskraft för en svensk komponentleverantörer till flygindustrin, ge förutsättningar för en kvalitetscertifiering för flygindustrin för ett svenskt precisionsgjuteri, samt ett förstärkt erbjudande från en leverantör av mjukvara för gjutsimulering.

Projektets bidrag till programmålen

Tekniken som utvecklas i projektet för att nå resultatet av en 25 procent minskning av väggtjockleken samt en 25 procent viktreduktion för sin tillämpning och som verifierats på demonstratornivå medger snabb implementering av det ingående gjuteriet då kunskapen finns ”in house”. Lägre vikt kommer att resultera i minskad miljöbelastning. Vidare är detta projekt ett mycket viktigt steg på vägen för att ge förutsättningar för en svensk kvalificerad leverantör till flygindustrin. En generisk simuleringsmetodik för prediktering av kallflytningar utvecklas och implementeras i svensk mjukvara under projektets gång vilket i framtiden kommer att reducera antalet praktiska försök hos hela gjuteriindustrin. För att säkerställa att resultaten får en bredare spridning kommer de att införlivas i en industrianpassad utbildning.

Det går att identifiera tre tydliga synergier mellan programmen för LIGHTer och Metalliska material och projektet:

  • Minskad utvecklingstid för lätta strukturer – Öppna värdekedjan
  • Lättare genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar – Ökar resurseffektiviteten
  • Lättare genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar – Minska miljöpåverkan


Leveranser

Arbetet i projektet drivs med fokus på en fysik demonstrator och stödjande virituell utvecklingsmetodik. För spridande och implementering av resultaten från projektet kommer flera aktiviteter genomföras.

  • Industrianpassade kurser för konstruktörer, beredare, säljare och inköpare inom hela gjuteribranschen.
  • Två internationella publikationer.
  • Projektresultaten kommer att kommuniceras externt via bl.a. LIGHTer:s och Metaliska materials konferenser.


Samtliga deltagande företag

GKN Aerospace Sweden AB
TPC Components AB
NovaCast System AB
Swerea SWECAST AB

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Dec - 2014

Projektstart

31 Dec - 2016

Projektslut

Relaterat innehåll