SUNLIGHT

Hållbara, lättare och underhållsfria brobalkar för stärkt svensk infrastruktur.

Projektets idé

Projektet avser att utveckla och verifiera ett helt nytt brokoncept med svetsade balkar med ett speciellt utformat korrugerat liv i höghållfast rostfritt stål, som ett konkurrenskraftigt alternativ till de traditionella avstyvade plåtbalkarna. Det har aldrig gjorts någonstans i världen tidigare. Fördelarna med detta koncept är många:

  • ger stora besparingar så väl i produktion som i vikt och material, genom omkonstruktion
  • ger mindre energikrävande och snabbare svetsning, mindre värmetillförsel och därmed mindre restspänningar och deformationer. Allt detta ger ytterligare besparing i kostnad och miljöbelastning.
  • balkar i duplex rostfritt stål blir dessutom i princip underhållsfria.

Projektets bidrag till LIGHTers programmål

 

En väldigt mycket lättare bro med minimalt med underhåll bidrar på följande vis till programmets mål: Vi får >20% (faktiskt 40%) viktminskning genom de bättre produktegenskaperna den nya designidén och materialvalet ger, samtidigt som livscykelkostnaderna minskas >20% i enlighet med lättviktsagendans Innovationstema 4: Lättare genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar och Innovationstema 1: Lättare med lägre kostnader.

Projektet innefattar ”ett i sammanhanget nytt material” som med en ny konstruktion/design kommer att behöva utformas och svetsas på ett ekonomiskt och kvalitativt sätt. De innovativa lösningarna som leder till både mindre materialåtgång, effektivare materialutnyttjande, minskat underhåll, ökad livslängd samt möjlighet att återanvända det rostfria materialet efter att konstruktionen nått sin tekniska livslängd, vilket ger en reducering av både kostnader och CO2-utsläpp under hela livscykeln.
Detta stämmer även väl med Agenda 2030- målen 9, 11 och 12.

 

Deltagande företag

 

Swerim

Chalmers

Trafikverket

Outokumpu

Esab

SRMAB

COWI

WSP

ÅF

SBI

Projektet delfinansieras av Vinnova

01 Jul - 2019

Projektstart

30 Jun - 2022

Projektslut

Relaterat innehåll