Sammanfattning

Ta fram kunskap, materialdata och guidelines för säker användning av lätta reogjutna komponenter i krävande applikationer för minskad vikt hos personbilar och lastbilar.

Projektets bidrag till våra programmål 

Ett konkret mål är att minska fordonsvikten genom att ersätta utmattningsbelastade bärande ståldetaljer mot reogjutna aluminiumkomponenter där en av komponenterna minskar 34% i vikt. Samverkan mellan Scania, Volvo Cars och den akademiska miljön vid Jönköping University och vid KTH är av stor vikt. Särskilt viktigt är byggande av kompetens inom reogjutna aluminiumlegeringars metallografi och mekaniska egenskaper.


Projektets implementering

Implementering kommer att ske på flera olika sätt. I ett första steg sker detta genom skapande av nytt kunnande som sprids genom interna rapporter och offentliga vetenskapliga tidskrifter och avhandling till nytta för flera branscher. Resultaten från projektet kommer vidare att spridas genom publicering i ansedda internationella tidskrifter. Kunskap sprids även genom att utbildningsmaterial tas fram som en viktig del i spridning av kompetensen. Detta kommer att ske vid både tekniska Högskolan i Jönköping AB och vid KTH genom en kontinuerlig implementering grundutbildning inom material, tillverkningsprocesser och mekaniska egenskaper i kurser på grund, och avancerad nivå samt i forskarutbildningen.
För att stötta implementering och kunnande hos projektparterna kommer anpassade seminarier hållas hos varje projektpart. Denna aktivitet syftar till att ge tillräcklig kompetens för att kunna gå vidare med fler artiklar/komponenter lämpliga för reogjutning. I leverantörsnivåerna måste kompetensen om reogjutningsprocessen ökas samtidigt som utmattningsegenskaperna utredas för att kunna konstruera/designa komponenter hos slutanvändaren. Den direkta implementeringen som steg ett i produktion är genom demonstratorerna som kommer att vara nära funktionell produkt i sin utformning och som direkt eller redan under projektet kommer att gå till inköpsavdelningarna för upphandling av ”first article”.

Deltagande företag

Scania
Volvo Cars
Comptech i Skillingaryd AB
Jönköpings Tekniska Högskola
KTH 
 

Projektet delfinansieras av Vinnova.

Projektet uppdateras.

01 Oct - 2018

Projektstart

30 Sep - 2021

Projektslut

Relaterat innehåll