NEXTCOMP

Nästa generations viktoptimerade strukturkomponenter

Projekt idé

Den snabba utvecklingen av nya avancerade material samt användningen av ett flertal olika material i strukturkomponenter ställer höga krav på materialmodelleringen för deformation och brott. Syftet med FoI-projektet är att utveckla ett verktyg/metodik för att på kort tid och på ett automatiserat sätt ta fram modell, inklusive data, för simulering av deformation och brott av komponenter inom främst fordonsindustrin men som även kan användas i andra industrisektorer som till exempel flygindustrin. Det föreslagna verktyget är en kombination av tredimensionell experimentell mätning av en kropps deformation och brott under belastning och ett numeriskt analysverktyg som med dessa mätningar som indata skapar material- och brottmodeller. Modellerna innehåller de indata som krävs för att kunna skapa digitala tvillingar av industriella komponenter. Idag finns inga verktyg för att på ett enkelt sätt och med hög noggrannhet skapa de modeller som krävs för att kunna simulera komplicerade tillverkningsprocesser och/eller komponenters beteende. En av de bästa metoderna som finns idag är ”Step-by-step metoden” (SMM) som utvecklats vid Luleå tekniska universitet1.

Projektets idé är att med denna metod som bas åstadkomma detta verktyg/metodik vilket förväntas på ett förenklat sätt skapa modeller som är direkt användbara i produktutvecklingsprocessen hos svensk industri. Resultatet av FoI-projektet förväntas långsiktigt leda till att utvecklingstiden minskas med upp till 50% och att vikten kan minskas med 30% jämfört med dagens komponent lösning. Den industriella implementeringen sker först hos de medverkande industriföretagen men också genom universitetet och det mjukvaruföretag/konsultföretag som ingår i projektet.

Projektets bidrag till LIGHTers programmål

Vår projektidé ska gynna implementeringen av moderna högpresterande lättviktsmaterial igenom korta ner utvecklingstiden för materialmodelleringsprocessen. Vår projektidé är att utveckla ett verktyg för att kunna snabbt och effektiv karakterisera nya moderna högpresterande lättviktsmaterial. Detta innebär viktreduktion redan under design- och konstruktionsfasen av nästa generations strukturkomponenter. Därmed har projektidén den har starkaste koppling till ”Lättare med kortare utvecklingstid”.

Deltagande företag

Luleå Tekniska Universitet
Gestamp Hardtech, Luleå
Scania, Södertälje
DYNAmore Nordic, Linköping

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Sep - 2019

Projektstart

31 Aug - 2022

Projektslut

Relaterat innehåll