METTHRAM

Metalldeponering med additiv tillverkning

Projekt idé

Projektet syftar till att bredda användningen av metalldeponering med robotiserade metoder till annan industri än gasturbinsektorn och samtidigt att bredda användningen till andra material än titan och superlegeringar. Andra industrisektorer kan också dra nytta av den högre bygghastigheten i metalldeponering jämfört med pulverbaserade additiv tillverkningsteknik. I projektet deltar två företag, ett som bygger fordon och ett som tillverkar aluminiumdetaljer. För båda företagen kommer robotiserad metalldeponering att tillåta att man bygger lättare detaljer med större mängd smarta finesser inbyggda i komponenterna. Företagen kan därmed dra nytta av en effektiviserad tillverkningsteknik vilket innebär lägre energiförbrukning i tillverkningsskedet och lättare detaljer vilket innebär lägre energiförbrukning i användningsskedet. Båda företagen tror mycket på tekniken och har egna strategier för användning av additiv tillverkning, och har också speciellt anställd personal för att driva satsningen. Vid ett lyckat resultat kommer tekniken i kommersiell drift redan inom några år.

Projektets bidrag till LIGHTers programmål

Projektet arbetar med en metod som är prövad för höglegerat material. Syftet med projektet är att använda samma teknik för låglegerat material och aluminium. Med teknik från projektet kan lättare komponenter som är mer slutanvändartillämpade tillverkas. I projektet ingår också en del som går ut på att träna personal i industriföretagen som deltar i projektet i att använda tekniken. Både praktiskt i tillverkningen och teoretiskt i beräkningar och produktionsplanering. Sammantaget gör det att vi är förvissade om att tekniken har en framtid och att den kommer att öka företagens effektivitet.

Deltagande företag

Högskolan Väst (HV)
Swerim
BAE Systems Hägglunds
Hydro Extrusion Solutions.

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Sep - 2019

Projektstart

30 Jun - 2022

Projektslut

Relaterat innehåll