LIFE

Lättviktig kylteknik genom utnyttjande av kolfiber

Projektets idé

Den föreslagna genomförandestudien syftar till att verifiera potentialen att minska vikten hos kyltekniska lösningar för specifika elektronikkomponenter genom att utnyttja kolfiber istället för metaller i kylsänkor. Den använda kolfibern har ca 3 gånger högre värmeledningsförmåga än aluminium och samtidigt en lägre densitet. Detta tillsammans med en effektiv tillverkningsprocess som skapar en avsevärt större yta än i konventionella kylsänkor möjliggör en viktminskning. Målsättningen med projektet är att uppnå minst 50% lägre vikt på komponentnivå. Projektet kommer att analysera tillämpningsområden inom flygelektronik, optimera design och process, utföra verifierande provning samt demonstrera tillverkningsprocessen på en mindre förserie. Efter projektet planeras en produktifieringsfas där den optimerade tekniken anpassas till specifika produkter för att kommersialiseras inom en tvåårsperiod efter avslutat projekt.

Projektets bidrag till LIGHTers programmål

Projektet kommer att undersöka om kritiska krav för tillämningar inom flygelektronik uppfylls av tekniken samtidigt som en viktbesparing på komponentnivå om minst 50% uppnås. I ett fortsättningsprojekt (antingen industriellt eller offentligt finansierat) kommer produkter att utvecklas som baseras på den teknik som detta projekt resulterar i. Dessa produkter planeras vara redo för industriell implementation senast två år efter projektavslut och därmed realisera SIP Lättvikts mål om 50% lättare med förbättrade egenskaper och innovativa lösningar.

Deltagande företag

Centropy AB
Saab AB
RISE SICOMP

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Sep - 2019

Projektstart

31 May - 2020

Projektslut

Relaterat innehåll