EV Lättvikt

Lättvikts 3D-iExtruderat batteripaket med tab cooling

Projektets idé

Nytt 3D-iExtruderat lättvikts tab kylt batterikoncept, där samma komponent som fyr strukturell funktion, kyler battericellerna, för att minska vikt, kostnad och antalet komponenter.

Projektets bidrag till LIGHTers programmål

Konceptet förväntas uppfylla målet om 50% lägre kostnad och 25-50% lägre vikt genom optimering och färre komponenter. Fyller därmed utlysningens syfte (2.2) och mål (2.3).

Deltagande företag

SEMCON
Jönköpings universitet
Micropower Systems

Projektet delfinansieras av Vinnova.

27 Aug - 2019

Projektstart

12 Jun - 2020

Projektslut

Relaterat innehåll