BBC4A

Björkbark-komposit för bilar

Projektets idé

Syftet med den branschöverskridande studien är att undersöka möjligheten att ta fram nya lättare och billigare kompositer till bilar. Detta nytänkande har medfört flera möjligheter och potentiella tillämpningsområden, som är av intresse för både Volvo Cars och Holmen. Holmen Iggesund vill få undersöka en ny möjlig avsättning för sin björkbark, som idag går endast till förbränning. Volvo Cars å sin sida vill ersätta dagens tunga mineralfyllningar i sina plaster med något lätt och miljövänligt för att därmed minska vikten och CO2 utsläppen. I det här sammanhanget är björkbark intressant då den är 10 gånger lättare än de flesta mineraler.

Projektets bidrag till LIGHTers programmål

Detta nytänkande har medfört flera möjligheter och potentiella tillämpningsområden, som är av intresse för både Volvo Cars och Holmen. Hos Holmen Iggesund, förbränns idag 70 000 ton/år björkbark som de vill få en ny möjlig avsättning för. Volvo Cars å sin sida vill ersätta dagens tungamineralfyllningar i sina plaster med ett lätt och miljövänligt material för att därmed minska bilensvikt och CO2 utsläpp. I det här sammanhanget är björkbark av intresse då det är 10 gånger lättare än de flesta mineraler. Exempelvis, dagens komposit innehåller 50:50 (vol %) av polypropen (PP)och talk och har en densitet på 1800 kg/m3. Om mineralet (talk) ersätts av med björkbark, blir densiteten endast 600 kg/m3. Det innebär att vikten av kompositen sänks med 2/3 delar jämfört med dagens komposit av samma volym. Det betyder, för en bil som V90, att totala vikten av bilen kan sänkas med upptill 7%. En annan beräkning ger vid handen att kostnaden för nya kompositen kan bli minst 20% lägre.

Deltagande företag

Holmen
Volvo Car Corporation
RISE

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Sep - 2019

Projektstart

31 Aug - 2020

Projektslut

Relaterat innehåll