AEROSURF

Surface retention of aerostructures

Kort sammanfattning av projektidén
I projektet utvärderar Saab Aerostructures möjligheterna att få ner vikten på flygplanskomponenter i krävande applikationer genom att ersätta hårdförkromat stål med titanmaterialet TiSurf från NewSoTech. Tillverkning av hårdkrom har förbjudits i EU och Saab ser även en potential i TiSurf för utfasning av hårdkrom i flera komponenter.
 
Projektets bidrag till våra programmål 
Projektet syftar till att kommersialisera svensktillverkade lättviktslösningar i civilflygplan. Det finns ett snabbspår med en komponent där materialbyte till TiSurf inte förväntas medföra något behov av konstruktionsförändringar. Det finns också ett innovativt spår med en komponent som ingår i en ny hållbar applikation under utveckling där TiSurfs speciella egenskaper kan leda till viktminskande konstruktionsfördelar. Båda spåren förväntas leda till serietillverkning i Sverige av lättviktskomponenter från Saab. För snabbspåret når vi 40 % lättare genom innovativ lösning som möjliggör användning av titan, och för det innovativa spåret kan vi nå runt 50 % lättare genom innovativ lösning som möjliggör användning av titan och bättre konstruktion.
 
Projektets implementering 
I projektet jämförs TiSurf med hårdförkromat stål i materialtester enligt flygstandarder på Linköpings universitetet. NewSoTech tar fram titankomponenter och härdar dem med sin TiSurf-processteknologi, som anpassas efter Saabs speciella krav och, tillsammans med processpartners, skalas upp för pilottillverkning av prototyper. Dessa testas av Saab och Linköpings universitet under realistiska förhållanden och demonstreras i ett EU-projekt inom Clean Sky 2. Är utfallet av utvärderingen positiv tar vi fram en gemensam affärsplan för den fortsatta kommersialiseringen mot materialkvalificering och serietillverkning.
 
Deltagande företag
Deltagarna i projektet är Saab Aerostructures, som ligger i Linköping och tillverkar komponenter till flygplan, materialutvecklaren NewSoTech i Mora, som med processpartners kommersialiserar TiSurf-tekniken, och materialforskare från Linköpings universitet. Som användare av materialteknologin är Saab kravställare i projektet. NST utvecklar processteknologi och levererar komponenter. LiU fungerar som en oberoende test- och forskningspartner.
 

Projektet delfinansieras av Vinnova.

21 Sep - 2018

Projektstart

21 Sep - 2021

Projektslut

Relaterat innehåll