Växellåda för elbil med hjälp av lättvikstteknik

I ett projekt inom LIGHTer Småföretag har AutoInvent Transip arbetat med att ta fram ett designkoncept för en integrerad drivlina för elbil med en ny design av växellådor. Företaget har arbetat med att ta fram en växellåda med låg vikt, små inbyggnadsmått, hög verkningsgrad och längre räckvidd. 

Samarbetspart
I projektet har de, tillsammans med ståltillverkaren Ovako, arbetat med rena stål som har bättre utmattningsegenskaper och förutsättningar att möta höga systemkrav. 

Kombinationen av ny teknik och rena stål i drivlinans komponenter leder till en lättare och mindre komponent med lägre tillverkningskostnad och ökad körsträcka. 

Prototyp
Projektet skall lägga grunden för framtagande av en fungerande prototyp avsedd för montering och demonstration i ett elfordon. Tekniken är dessutom patenterad och har möjlighet att användas inom andra områden, t ex i växellådor inom vindkraft.

Niklas Bennstedt är grundare av Autoinvent Transip i Svärdsjö. Han berättar att projektet varit utmanande:

- Projektet har drivits under en tidsperiod med många utmaningar i vår omvärld och inom våra egna organisationer. Men alla deltagare i projektet har verkligen bidragit med stort engagemang till att vi har uppnått våra initialt ställda mål. 
Niklas Bennstedt fortsätter:
- Det beskrivna konceptet innehåller många intressanta aspekter och borde vara av intresse för företag som söker efter effekttäta och effektiva drivlinor. Med en unik teknisk lösning och få ingående komponenter har konceptet potential att vara såväl kostnadseffektivt som tillförlitligt.  

Potential
Autoinvent Transip ser en stor potential i tekniken.  
- Projektet visar tydligt hur kombination av teknik, design och material kan ta sig längre tillsammans än var för sig, där 1+1 blir 3 istället för 2, förklarar Niklas och fortsätter:
- Vår målsättning är att ansöka om ett fortsättningsprojekt och/eller tillsammans med en industriell partner gå vidare med  produktionskonceptet och bygga riktiga prototyper.

Lättvikt
Den patenterade lösningen möjliggör, förutom ett kompaktare system, även ett väsentligt lättare växellådshus på grund av att alla axiella krafter tas upp internt i systemet. Det medför ytterligare lättviktmöjligheter gällande både materialval och designmöjligheter av huset.

Internationellt samarbete
Projektet har möjliggjorts genom samarbeten med partners i Europa som stöttat med tid och kompetens. Projektet har bland annat använt mjukvara från GWJ Technologies i Braunschweig, smideskunskap från Winning BLW München och spetskompetens om tillverkningsfrågor av Leax Group. 

Småföretagen är en värdefull del i teknikutvecklingen i Sverige. De leder många spännande projekt som lyckats bra, och där samverkan varit både branschöverskridande och internationell.

Läs mer om AutoInvent Transip på deras hemsida.


Är du intresserad av att lära dig mer om LIGHTer Småföretag och finansieringsmöjligheter för mindre företag? Hör gärna av dig till Carolina Pettersson, carolina.pettersson@ri.se