Utlysning: Innovations- och IP-checkar

Med start hösten 2018 kan små och medelstora företag söka innovations- och IP-checkar för att utveckla sin affärsverksamhet.En innovationscheck ska användas till att utvärdera en projektidé i en tidig fas med hjälp av extern kompetens. IP-checken ska användas till att ta fram en strategi för hantering av immateriella tillgångar med hjälp av en konsult med expertkunskaper i frågor om immateriella tillgångar.