Stort intresse från Tyskland för den svenska lättviktsmarknaden

Intresset var stort och samtalen många när en delegation från Tyskland reste till Sverige i maj. Med fokus på lättvikt och mobilitet besökte sju företag och tre forskningsinstitut Stockholm och Göteborg för att under tre dagar knyta kontakter och lära känna den svenska lättviktsmarknaden.

På uppdrag av det tyska näringsdepartementet arrangerade den Tysk-Svenska Handelskammaren en studieresa till Sverige för en tysk företagsdelegation. Resan började i Stockholm med besök hos den Tysk-Svenska Handelskammaren, lunchmingel och flera företagsbesök hos bland annat Scania i Södertälje. När delegationen kom till Göteborg deltog Cecilia Ramberg och Christian Olsson från SIP LIGHTer under dagens aktiviteter för att främja nya kontakter och möjliga samarbeten framåt.

En av dem som var med på besöket var Marc Fette, VD för Composite Technology Center / CTC GmbH, ett helägt dotterbolag till Airbus i Tyskland som arbetar med lättviktslösningar för bland annat flygindustrin.
- Det är viktigt för oss att titta på andra marknader än vår egen för att kunna gå från forskning till serieproduktion. Sverige är en viktig marknad och vi har fått med oss många kontakter som skulle kunna resultera i gemensamma projekt, säger Marc. 

I delegationen fanns även flera forskningsinstitut med. Saskia Biehl, chef för strategisk utveckling på forskningsinstitutet Fraunhofer LBF, berättar att hon fått flera nya kontakter.
- Ett sådant välorganiserat besök erbjuder många möjligheter. Förutom att träffa nya företag har vi också lärt oss mer om LIGHTer och hittat samarbetsmöjligheter, säger Saskia.

Besöket i Göteborg varade i två dagar och innehöll mingel och företagspresentationer på olika platser. Dessutom blev besökarna välkomnade av bland annat RISE, Polestar och Stena Teknik. 
- Det var en väldigt lärorik och intressant resa på många sätt. Vi kunde visa att Sverige arbetar på alla nivåer – akademi, forskning och företag – tillsammans. Från handelskammarens sida har vi skapat förutsättningar för nya kontakter och nu hoppas vi att besökarna tar dessa vidare och nyttjar den potential som finns inom bland annat LIGHTers nätverk, säger Katrin Kraus-Wikholm, projektledare från Tysk-Svenska Handelskammaren.