Seminariedag inom processmodellering för komposittillverkning

För att öka kunskapen om vad som är möjligt, och var mer forskning och utveckling behövs bjuder SMF Flyg och Swerea SICOMP in till en kostnadsfri seminariedag om processmodellering för komposittillverkning.

Relaterat innehåll