Den tredje upplagan av LIGHTer International Conference i Göteborg 20-21 november bjöd på en mix av framtidens möjligheter och konkreta resultat från de senaste årens utveckling på lättviktsområdet.

-  Det känns som att arrangemanget blev mycket uppskattat och vi ser fram emot att fortsätta utveckla konferensens ytterligare. Detta är en viktig samlingspunkt för lättviktsutvecklingen både i Sverige och Europa, säger LIGHTers verksamhetsledare Cecilia Ramberg.

Det blev två intensiva och givande dagar på Chalmers konferenscenter, där närmare hundra deltagare från tio europeiska länder samlades för att utbyta erfarenheter och fortsätta stärka sitt internationella nätverk, både inom industrin och akademin.
- Just att vi avsätter tid för att diskutera och knyta kontakter bidrar till den öppna och välkomnande miljö som vi eftersträvar och ofta får beröm för, säger Cecilia Ramberg.

Det, i kombination med en bra mix av föredragshållare med olika infallsvinklar och erfarenheter, gjorde att deltagarna lämnade Göteborg med ny inspiration och nya insikter inför det fortsatta arbetet med forskning och industrialisering av lättviktslösningar. I samband med årets internationella konferens presenterades också den tredje upplagen av Sveriges nationella lättviktsagenda. Agendan stakar ut färdriktningen för de tre kommande årens lättviktssatsningar med LIGHTer som fortsatt ansvarig för att samla den nationella kraftsamlingen. De uppdaterade rekommendationer i agendan bygger förstås även i fortsättningen på branschöverskidande samarbeten, vilket givit mycket goda resultat hittills. 
- Att samverka är en förutsättning för oss som ett litet land och det är också därför vi lyckas ligga långt framme, påpekade VD:n för den svenska forskningskoncernen RISE, Pia Sandvik, när hon inledde tvådagarskonferensen.

Klart är att LIGHTer är en förebild för många andra länder ut i Europa.
- Särskilt när det gäller kombinationen av forskning och att stötta små- och medelstora företag i deras lättviktsutveckling. Det kan många andra länder lära av, konstaterar den portugisiska forskaren Sofia Teixeria de Freitas, som sedan tolv år tillbaka har sin bas vid Delfts tekniska universitet i Nederländerna, där hon är assisterande professor vid fakulteten för flyg- och rymdteknik.

I Göteborg redovisade hon resultaten av sin senaste forskning kring sammanfogningar när man ersätter metaller med kompositmaterial.
- Komposit istället för metall innebär inte per automatik att lösningen i slutänden blir lättare, om man inte anpassar designprocessen efter det nya materialets egenskaper. Vi måste utveckla sammanfogningen efter kompositens speciella egenskaper och inte utgå från hur vi traditionellt gjort med metaller. Utmaningen att hitta den optimala strukturen i förhållande till flera olika parametrar som gör att resultatet både blir lättare och hållfast.

Sofia Teixeria de Freitas var en av konferensen fem huvudtalare. Hon doktorerade inom lättvikt avseende stålbroar och har nu tagit med sig sina erfarenheter in i flygplansbranschen med fokus på fogning.
 
Förutom huvudtalarna så arrangerades totalt 18 föreläsningar i mindre grupper, där deltagarna kunde välja utifrån egna önskemål. Under andra dagen fanns också möjligheten att boka separata möten med alla deltagare. Många tog chansen till en speed-date för att knyta nya kontaktar och få ny kunskap inför det fortsatta arbetet på hemmaplan.

- På det här området är det omöjligt att lyckas på egen hand. För att komma vidare inom lättvikt måste vi samarbeta och LIGHTers internationella konferens är ett effektivt sätt att fördjupa befintliga kontakter och knyta nya. Och du får alltid med dig ny kunskap hem, säger företaget InfraCores verksamhetschef Laurent Morel, som bland annat berättade om de senaste projekten med fokus på den marina sektorn.

Laurent Morel sitter också med i ledningen för LIGHTers motsvarighet i Nederländerna, som också ligger långt framme på lättviktsområdet.

LIGHTers verksamhetsledare Cecilia Ramberg ser redan fram emot nästa internationella samling i Göteborg.
- Det känns fantastiskt roligt och inspirerande med all positiv feedback, men allting kan förstås bli ännu bättre, säger hon och riktar ett stort tack till alla deltagare, talare och gänget som jobbade med arrangemanget.

Relaterat innehåll