Ny utlysning inom BioInnovation!

Snart öppnar ny utlysning för hypotesprövning – steg 1 
Den 4 december öppnar BioInnovation i samarbete med Vinnova en ny utlysning för hypotesprövningsprojekt – steg 1.

I utlysningen välkomnas nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt med en radikal och innovativ frågeställning. Här vill vi fånga upp idéer som bidrar till övergången till en bioekonomi. 

Vad kan projektmedel sökas för?
Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Vem kan söka?
I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra aktörer. 

Hur mycket medel kan projekt söka?
500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Utlysningen i sin helhet kommer att publiceras på Vinnovas webbplats.