Modvion bygger klimatsmartare och lättare vindkraftverk i trä

Företaget Modvion har tagit träbyggnationen till vindkraftsbranschen. Efter att deras första kraftverk upprättats på Björkö i Göteborgs skärgård tar de nu sikte på att konkurrera med stålet på allvar. På LIGHTer International Conference 6 april är lättvikt inom infrastruktur och energi, ett av fyra temaområden. 
– Vi brukar kalla materialet för naturens kolfiber, säger Otto Lundman, VD på Modvion. 

Vindkraftverket är byggt i en särskild teknik med laminerat trä som företaget Modvion har tagit till marknaden. Det är själva tornet till vindkraftverket som kommer att byggas upp med trämoduler vilka sätts samman på plats. Delarna som sätts samman är betydligt mindre än de stålrör som annars är vanligast att använda för vindkraftstorn. Det gör dem mycket lättare att transportera än stålmotsvarigheterna. 

– Om du ska bygga vindkraftstorn som är högre än 100 meter blir det svårt att transportera stålrören, som då blir väldigt stora. När de byggde ett verk utanför Mariestad, fick de köra dit dem vattenvägen och sedan bygga en helt ny väg enbart för dessa längs med åkrarna, berättar Otto Lundman, VD på Modvion. 

Företaget Modvion är sprunget ur mastersutbildningen Entreprenörsskolan vid Chalmers och har funnits sedan 2016, och verket på Björkö är företagets första.  

Vindkraftverket på Björkö är 30 meter högt, den höjd som var vanligt att man byggde för omkring 25 år sedan. Den modell som Modvion ska försöka sälja på marknaden är 150 meter högt (till mitten av navet). Trenden att det byggs större och större vindkraftverk är tydlig. 

– Det kommer fortsätta ett tag till. Ju större desto färre och desto lägre kostnad för elen. Ibland kommer trösklar som hindrar storlekstillväxten, såsom transporterbarheten. Det är därför vi bygger modulärt, säger Otto Lundman. 

Otto Lundmark, VD på Modvion. Foto: Modvion

Men det absolut viktigaste argumentet för att bygga i trä menar Modvion är klimatprestandan. 
 
– Om man byter ut ett ståltorn på 150 meter mot ett trätorn sparar det 2000 ton koldioxid ungefär, säger Otto Lundman. 

Ett annat sätt att illustrera ett konventionellt vindkraftsverks bidrag till koldioxidutsläpp från stålet som används är att hela det första året som det är i bruk ”går åt” för att kompensera för de utsläpp som genererats vid byggnationen. Ett Modvion-torn väger typiskt två tredjedelar av vikten av motsvarande ståltorn tack vare den 55 procent högre styrkan per viktenhet. Utöver vikt- och klimatargumenten finns ett annat argument som talar för att bygga i trä – priset. 

– När vi nått serieproduktion kommer vi kunna tillverka till lägre kostnad än ståltornen, och det är utan att inkludera koldioxidpriser i form av skatter, kostnader för utsläppsrätter och liknande. 

Ett vindkraftverk av trä sett inifrån. Foto: Modvion

Enligt Modvions planer ska de första fullstora vindkraftverken byggas sommaren 2022. 

– Nu sätter vi samman en produktionslina som kan producera torn i kommersiell storlek. De första åren handlar det om 10-20 torn per år, med nästa fabrik hundratals torn årligen, säger Otto Lundman. 

Klarar trä de påfrestningar som ett vindkraftverk utsätts för? 

– Jadå, det handlar bara om att dimensionera dem för att möta de krav som finns. Vindkraftverk har vanligen 20-25 års livstid. Våra är dimensionerade för mer än 25 år. Det finns en ovana med stora konstruktioner i trä. De flesta tänker på villor, men det är inte den typen av konstruktioner som vi håller på med. Vi använder laminerat trä. Vi brukar kalla det för naturens kolfiber. 

Varför har det inte byggts vindkraftverk i trä förut? 
– Det finns ett tidigare som är uppsatt utanför Hannover. I huvudsak är det två anledningar: Tillverkningstekniken av materialen vi använder har gått fram väldigt. Sedan måste man kunna beräkna hållfastheten. Stål är lättare att räkna ut hur det beter sig. Vårt material har varit svårare att beräkna, men idag finns den datakraften tillgänglig i varje laptop. 

Foto på vindkraftverkets utsida: Modvion
Foto Otto Lundmark: Modvion
Foto vindkraftsverkets insida: Modvion
Text: Ingemar Tigerberg

LIGHTer International Conference 6-7 april 2022 
- Internationellt nätverkande bland världsledande lättviktsaktörer 

Temaområde: Lättvikt i infrastruktur och energi 
Lättviktslösningar inom bygg-, energi- och infrastrukturindustrin sparar både energi och material. Det möjliggör enklare tekniska lösningar med mindre påverkan på såväl den lokala som globala miljön. Designmöjligheterna ökar och driftskostnaderna minskar. Ett viktigt fokus ligger på att minska användningen av jungfruligt material genom cirkulära materialflöden.