Metalliska Material: Programövergripande utlysning 2019

Genom denna utlysning erbjuds möjlighet till finansiering av projekt med potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets resultat- och effektmål men som inte har passat in i programmets närmast föregående utlysning(ar). Motsvarande utlysning planeras att återkomma en gång per år. Detta är utlysning nummer 13 inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Relaterat innehåll