Medlemsintervju med Mark J. Kragh, medgrundare av Reliefed

Vi intervjuade Mark J Kragh på Reliefed om den teknik, företaget har tagit fram för att konvertera 2D-extruderingslinjer till 3D-Extruderingslinjer. Inom LIGHTer-projektet ”EV Lättvikt” använde de sig av tekniken för att ta fram ett batterikoncept som kan laddas på mycket kort tid utan att riskera överhettning. Nu hoppas Reliefed att deras teknik ska kunna användas brett.

Vilka är Reliefed i korthet?
RELIEFED är ett Deeptech/Cleantech-bolag* som baseras på den globalt patenterade 3D-iExtruderingstekniken som Mark J. Kragh är upphovsman till. Mikael Eklund (VD) och Mark är huvudägare. Tack vare stark finansiering kan de utveckla nya affärer, expandera, förbättra och utöka sin verksamhet. Med den nya tekniken kan Reliefed idag göra 3D-produktion i befintliga 2D-Extruderingslinjer.

I vår inviger Reliefed sitt nya 3D-iExtrusionstekniska center  med full kapacitet att köra tester i extruderingslinje, behandla material och ta fram produkter och verktyg i ett högt tempo. De har också ett spännande projekt med Hydro Extrusions Innovation & Technology center i Finspång, där målet är att ta fram lättare komponenter till fordonsindustrin.  
Reliefed växer som organisation och söker nu efter ingenjörer och affärsutvecklare som brinner för att ta sig an utmaningar, åstadkomma kundnytta, miljönytta och att lösa kunders problem. 

Kan du ge en kort beskrivning av projektet EV-Lättvikt?
I korthet var målet att göra ett billigt, lätt och snabbladdningsbart batterikoncept med lång livslängd genom Tab cooling**. Detta gjordes genom simuleringar, materialanalyser, oberoende granskning av data och expertråd från batteripaketsleverantörer. 
SEMCON var med och gjorde de termiska simuleringarna, där Fredrik Carlsson och Johan Idofsson bland annat stod för jobbet att modellera upp flöden av kylvätska, termisk överföring och värmebildning i celler. Torbjörn Sundström och Petronella Lunde från Micropower LioNova var med och gav praktiska tips och information om de krav som ställs på batteripaket. 

Inom projektet genomfördes också materialegenskapsmätningar på 3D-iExtruderade aluminiumprofiler, där professor Anders Jarfors (Jönköping University) ledde testerna av värmeledningsförmåga och hårdhet i X-Y-Z. Därmed var Anders först i världen med att göra denna typ av analyser på 3D-iextruderad materia.

Vi satte kvantifierade mål, där vissa var så högt satta att vi knappt trodde att vi skulle nå dem, som till exempel 6C-laddning med låg och jämn cellkärnetemperatur (45 grader). Vi nådde alla våra mål, och konstaterade att det i vissa fall saknades jämförbara referenser att jämföra med, eftersom vårt koncept är så radikalt att det inte finns något liknande. I ett av fallen uppnådde vi till och med en lägre celltemperatur (resultat 31 grader) än vad vi hade räknat med (45 grader), vilket var en positiv överraskning. 

Har ni upptäckt något oväntat under projektets gång?
Battericellerna blev 31 grader i kärnan vid snabbladdning på 6 minuter från 20% till 80% laddning i vårt batterikoncept, vilket är bättre än vi räknat med. För att verifiera resultaten tog vi hjälp av Martin Lundén som är en oberoende expert på elektrokemiska reaktioner (batterier) och termodynamik. Han konstaterade att vi fick detta resultat (från 20% till 80% laddning) vid en laddningstid på 5 till 7 minuter, men kunde inte bekräfta att det var exakt 6 minuters laddning som uppnådde detta resultat.

Hur kan den nya teknologin ni tagit fram användas i andra projekt?
Eftersom vi fick så goda resultat från studien, skulle vi gärna se att den här tekniken används i alla typer av fordon. Tekniken innebär inte bara lägre vikt, utan även lägre kostnader och högre prestanda. Dessutom är materialet återvinningsbart.

Hur skiljer sig er teknologi från era konkurrenters teknologi?
Vi har en unik patenterad teknik för 3D-massproduktion, som ”konverterar” 2D-produktionslinjer till 3D-produktion och som kan användas vid massproduktion. Denna teknik kan producera upp till 0,8 meter 3D-profil per sekund ur en extruderingslinje för aluminium utan materialspill.
Vi har exempel på där en komponentkostnad har minskat med 90%, tack vare tekniken 3D-iExtrusion bestående av ett 3D-verktyg som monteras i befintliga produktionslinjer.

Har er nya teknologi öppnat några dörrar för er?
Ja, projektets resultat och vår teknik har genererat en hel del intresse och vi märker att både tillverkningsföretag och underleverantörer är intresserade. 
Tack vare de goda resultaten i projektet, så har vi patentsökt konceptet med integrerad Tab cooling i profiler som utgör batteristrukturen, som också kan vara fordonsstrukturen.

Hur tror ni att kylning av batterier kommer att se ut i framtiden?
Tab cooling kommer bli stort inom fordonsindustrin, då metoden innebär att man slipper överhettning av battericellerna, och dessutom har fördelen att ge bättre balansering av temperatur inuti och mellan celler. Det medför att man kan ladda snabbt och säkert med maximal livslängd på batterierna. Jag tror framför allt att batterikylning kommer att ske genom Tab cooling som kommer vara integrerat i batteristrukturen. Batteristrukturen kommer i sin tur vara en del av fordonsstrukturen,precis som i vårt 3D-iExtruderingskoncept och i konceptet som TESLA presenterade på Battery Day.

Vi ser fram emot att följa Reliefed framåt och ta del av framtida intressanta projektresultat.

Läs mer om Reliefed på deras hemsida.
 


   *Deeptech avser de nystartade företag vars affärsmodell bygger på högteknologisk innovation inom teknik eller betydande vetenskapliga framsteg. 
Cleantech är alla processer, produkter eller tjänster som minskar negativ miljöpåverkan genom betydande energieffektivitetsförbättringar, hållbar resursanvändning eller miljöskyddsaktiviteter. Källa: Wikipedia, TechWorks

**Tab cooling” kallas också in-plane cooling och innebär direkt termisk koppling till battericellernas anod(-) och/eller katod(+) vilket resulterar i 25-100 ggr effektivare värmeöverföring än cross-plane/surface cooling, eftersom man slipper elektrolytens och isolatorns termiska isolering, vilket ger 2-3 ggr längre livslängd. Se mer på https://www.youtube.com/watch?v=_jd8REVB-c8